entity-cover
entity-basic

SoADC

Stomatološka ordinacija Aleksić Dental Centar

Iskustva:


Sortiranje

↑
no-message

Ne postoje iskustva za ovu specijalizaciju.

Pomozi nam da posete zdravstvenim ustanovama učinimo prijatnijim tako što ćeš podeliti svoje iskustvo sa ostalim članovima Hipokratije.

Stomatološka ordinacija Aleksić Dental Centar


U savremenoj stomatologiji postoje mnogobrojni pristupi u lečenju zuba i mogu se koristiti različite mogućnosti i metode. Da bismo saznali šta treba primeniti, prva karika u lancu ste upravo Vi ! Važno nam je da, sa jedne strane, naš pacijent razume svoje oralno oboljenje, uzročno – posledične veze i postupak lečenja. Sa druge strane, i mi želimo da razumemo pacijenta, njegove brige i dileme. Na taj način svakom pacijentu nudimo individualni pristup i tretman, pri čemu težimo savršenstvu i potpunom zadovoljstvu svih pacijenata.

Hipokratija

Za predstavnike ustanovaarrow-rightBlogarrow-rightUstanovearrow-rightSpecijalizacijearrow-rightIskustvaarrow-right