Politika privatnosti

Politika privatnosti je ažurirana i na snazi od 01.06.2022.

Dobro došli u našu Politiku privatnosti.

Mi smo SHIFT2AI doo Novi Sad, privredno društvo sa registrovanim sedištem na adresi Temerinska 102, Novi Sad, Republika Srbija, MB 21725617, PIB 112718002 (u daljem tekstu: mi ili Shift2ai). U pogledu interakcija na našem Sajtu, mi imamo ulogu rukovaoca podacima o ličnosti. To znači da smo odgovorni za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti svih lica koja pristupe Sajtu, kao i lica koja registruju svoj Nalog na Sajtu.

Budući da iskreno poštujemo i vrednujemo Vašu privatnost, pristupamo obradi Vaših podataka o ličnosti kao veoma ozbiljnoj temi. S tim na umu, sačinili smo ovu Politiku privatnosti, kako bismo Vam na transparentan i razumljiv način pojasnili obradu podataka o ličnosti koju vršimo.

Pre svega, upoznaćete se sa time kako prikupljamo, čuvamo, delimo i koristimo Vaše podatke o ličnosti, a zatim i kako možete ostvariti prava koja imate kao lice na koje se podaci odnose. Ljubazno Vas molimo da imate u vidu da se ova Politika privatnosti primenjuje na sve pojedince koji pristupe našem Sajtu, pošalju nam upite putem e-maila ili kontakt formi, ili registruju svoj Nalog na Sajtu.

Zajedno sa Uslovima korišćenja, kao i pratećom Politikom upotrebe kolačića, ova Politika privatnosti čini Ugovor koji zaključujete sa Shift2ai pristupanjem Hipokratiji, te Vas molimo da je pažljivo pročitate. Takođe, ljubazno Vam ukazujemo da svi termini napisani velikim početnim slovom, koji nisu definisani u ovoj Politici privatnosti, imaju isto značenje koje im je dato u našim Uslovima korišćenja.

Ukoliko budete imate bilo kakvih pitanja u vezi sa Politikom privatnosti, budite slobodni da nas kontaktirate na privatnost@hipokratija.rs

1. Definisani pojmovi

arrow-right

Kolačići

Male datoteke sačuvane na Vašem uređaju (računaru ili mobilnom uređaju), koriste se za praćenje Vašeg korišćenja Sajta ili radi kreiranja statističkih izveštaja o Vašoj aktivnosti na Sajtu. Za detaljnije objašnjenje o korišćenju kolačića i toga kako ih možete podesiti, molimo Vas da pogledate našu Politiku upotrebe kolačića.

Lice na koje se podaci odnose ili Vi

Bilo koje fizičko lice koje podeli svoje podatke o ličnosti sa nama.

Obrada

Aktivnost ili skup aktivnosti izvršenih na podacima o ličnosti, na automatizovan ili neautomatizovan način, kao što je prikupljanje, evidentiranje, organizacija, strukturiranje, čuvanje, adaptacija, izmena, povratak, korišćenje, otkrivanje prenosom, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Obrađivač

Bilo koje fizičko ili pravno lice koje obrađuje podatke o ličnosti u naše ime. Možemo koristiti usluge različitih obrađivača radi efikasnije obrade Vaših podataka o ličnosti i pružanja bolje usluge.

Podaci o ličnosti ili podaci

Bilo koja informacija koja omogućava da identitet lica na koje se podaci odnose bude određen ili odrediv. Osoba čije je identitet odrediv je osoba čiji se identitet može identifikovati posredno ili neposredno, naročito pomoću imena, identifikacionog broja, podatka o lokaciji, online identifikatora ili jednog ili više faktora koja su specifični za njen fizički, psihološki, genetički, mentalni, ekonomski, kulturološki ili socijalni identitet. Ova pravila se takođe primenjuju i na sve podatke o ličnosti u vezi sa fizičkim licima kao što je email adresa poput ime.prezime@domen.com. Tako, na primer, Vaše ime i prezime mogu biti uključeni u Vašu email adresu, što posledično dovodi do obrade Vaših podataka o ličnosti. Ova Politika privatnosti se ne primenjuje na informacije koje ne mogu dovesti do identifikacije fizičkih lica (anonimizovane informacije).

Saglasnost

Vaša izričita saglasnost za obradu podataka o ličnosti. Lica koja imaju 15 ili više godina mogu dati slobodan pristanak za obradu svojih podataka o ličnosti.

2. Koje podatke o ličnosti prikupljamo?

arrow-right

Podatke o ličnosti prikupljamo na više načina:

  • - podaci koje nam neposredno Vi dostavite– podaci o ličnosti koje ste odlučili da podelite s nama registrovanjem svog Naloga i unošenjem podataka, ili popunjavanjem kontakt formena Hipokratiji
  • - automatski prikupljeni podacipodaci o ličnosti koji se prikupljaju po automatizmu, kada pristupite Hipokratiji;
  • - podaci prikupljeni korišćenjem kolačićapodaci koje prikupljamo korišćenjem kolačića i drugih sličnih tehnologija, kako je detaljno objašnjeno u našoj Politici upotrebe kolačića

Podaci koje nam neposredno Vi dostavite

Vaš Nalog

Kako biste mogli da podelite Vaše iskustvo u vezi sa zdravstvenom uslugom koju ste dobili u određenoj zdravstvenoj ustanovi, te da doprinesete tome da drugi naprave informisan izbor lekara, bolnice ili ordinacije, potrebno je da napravite svoj nalog na Hipokratiji. Da biste napravili nalog, neophodno je da s nama podelite svoju email adresu i lozinku.Nakon registracije ćemo Vam poslati verifikacioni email, da bismo potvrdili da ste Vi lice koje se registrovalo. Nakon potvrde verifikacionog linka, možete koristiti sve opcije Hipokratije, što podrazumeva ocenjivanje ustanova i ostavljanje komentara o njima.Na osnovu vaše email adrese će se automatski generisati Vaše korisničko ime. Dakle, ukoliko Vaša email adresa glasi ime.prezime@domain.com, Vaše korisničko ime će biti ime.prezime. Naravno, možete ga izmeniti kasnije, s tim ono što korisničko ime mora imati bar pet karaktera.

Informacije koje ste nam dostavili putem kontakt forme

Ako želite da nas kontaktirate putem kontakt forme dostupne na našem Sajtu, neophodno je da unesete Vašu email adresu, ime i prezime i poruku. Takođe, možete odabrati jedan od unapred određenih razloga kontaktiranja: pomoć oko korišćenja Hipokratije, partnerstvo, saradnja, karijera ili predlog kako da Hipokratija bude još bolja.

Automatski prikupljeni podaci

Tehnički podaci

Kada pristupite Hipokratiji, određene Vaše podatke ćemo automatski prikupiti. Ovo se pre svega odnosi na Vašu IP adresu, vrstu i jedinstveni identifikacioni broj uređaja, pretraživač, širu geografsku lokaciju (npr. država ili grad) ili druge slične tehničke informacije. Uobičajeno je da se sve ove informacije prikupljaju upotrebom kolačića i drugih sličnih tehnologija za praćenje, kako je predviđeno u našoj Politici upotrebe kolačića.

Podaci o Vašem korišćenju Sajta

S obzirom na to da prikupljamo i evidentiramo podatke o pristupu Sajtu i njegovom korišćenju, postoji mogućnost da ćemo u takvom slučaju takođe obraditi pojedine podatke o ličnosti.

Podaci u vezi sa Vašim mobilnim uređajem

Konačno, za analizu i poboljšanje performansi Hipokratije, prikupljamo određene podatke sa Vašeg mobilnog uređaja. Takvi podaci uključuju tip Vašeg mobilnog uređaja, identifikacioni broj, datum i vremenske oznake korišćenja Sajta. Tehnologije praćenja koje koristimo u okviru Sajta omogućavaju da i u ovom slučaju prikupimo zbirne statističke podatke koji ne predstavljaju podatke o ličnosti budući da se ne mogu koristiti za izdvajanje i identifikaciju pojedinaca.

3. Zašto prikupljamo podatke o ličnosti?

arrow-right

Kreiranje naloga

Podaci koje prikupljamo - Vaša email adresa i lozinka.

Nakon potvrde registracije putem email-a, možete uneti dodatne podatke na svoj nalog. S obzirom na to da se Vaše korisničko ime automatski generiše na osnovu Vašeg email-a, možete ga izmeniti podešavanjem naloga, s tim što korisničko ime mora imati bar pet karaktera. Takođe, možemo prikupljati dodatne podatke o ličnosti koje ste odlučili da podelite sa nama putem Vašeg naloga, i to Vašu fotografiju ili logo, ime, prezime, datum rođenja i/ili pol.

Svrha prikupljanja

Ove podatke prikupljamo u svrhu kreiranja Vašeg ličnog naloga i zaključenja ugovora s Vama.

Prikupljanje dodatnih podataka se vrši radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Pravni osnov

Ova obrada je neophodna radi zaključenja ugovora s Vama, i vrši se na Vaš zahtev.

Dodatni podaci se prikupljaju isključivo na osnovu Vašeg pristanka i nisu neophodni za funkcionisanje naloga. Podatke možete obrisati/ izmeniti, odnosno povući pristanak u bilo koje vreme, pri čemu povlačenje saglasnosti neće imati uticaja na zakonitost obrade bazirane na Vašem pristanku koja je vršena pre nego što ste povukli pristanak.

Ostavljanje recenzija

Podaci koje prikupljamo - Korisničko ime, ocena i recenzija

Ukoliko odlučite da ostavite ocenu i recenziju, prikupljamo sve dodatne podatke koje odlučite da podelite s nama prilikom ostavljanja ocene i recenzije (podatak o gradu u kome ste posetili određenu zdravstvenu ordinaciju, ime ordinacije koju ste posetili, grad u kome se ordinacija nalazi, specijalizacija za koju ostavljate iskustvo, opis iskustva koje ste imali, datum iskustva, vašu ocenu za različite aspekte zdravstvene usluge koju ste primili, druge informacije vezane za iskustvo sa zdravstvenom ustanovom koje odlučite da podelite. Ukoliko je vaše iskustvo vezano za člana porodice, u tom slučaju ćemo prikupiti ove podatke vezano za vašeg člana porodice).

Svrha prikupljanja

Ove podatke prikupljamo kako bismo Vam omogućili da aktivno koristite svoj Nalog, time što ćete ostavljati ocene i recenzije ustanova i podeliti svoje iskustvo.

Prikupljanje dodatnih podataka se vrši radi poboljšanja korisničkog iskustva.

Pravni osnov

Ova obrada je neophodna za izvršenje ugovora s Vama, i vrši se na Vaš zahtev, s obzirom na to da niste u obavezi da podelite svoje iskustvo iako registrujete nalog.

Dodatni podaci iz recenzije se prikupljaju isključivo na osnovu Vašeg pristanka. Davanje Vaših podataka o ličnosti nije uslovljeno niti zakonom niti ugovorom, i možete odbiti da podelite sa nama svoje podatke o ličnosti. Te podatke, odnosno recenziju možete obrisati, odnosno povući pristanak u bilo koje vreme, pri čemu povlačenje saglasnosti neće imati uticaja na zakonitost obrade bazirane na Vašem pristanku koja je vršena pre nego što ste povukli pristanak.

Pružanje odgovora na Vaše upite

Podaci koje prikupljamo

Ukoliko nas kontaktirate putem kontakt forme, prikupljamo Vašu email adresu, ime i prezime i poruku. Takođe, ukoliko odaberete jedan od unapred određenih razloga kontaktiranja, prikupićemo i taj podatak.

Prilikom stupanja u kontakt putem email-a, prikupljamo Vašu email adresu i poruku, kao i dodatne podatke koje podelite s nama.

Svrha prikupljanja

Prikupljamo podatke o ličnosti kako bismo odgovorili na upite koje ste nam poslali putem kontakt forme ili email-a.

Što se tiče dodatnih podataka, tj. Podataka koji nisu obavezni, njih možemo prikupiti kako bismo Vam adekvatnije odgovorili na upit i, u krajnjoj liniji, poboljšali korisničko iskustvo na Hipokratiji.

Pravni osnov

Obrada je neophodna radi preduzimanja radnji na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora, radi zaključenja i izvršenja ugovora sa Vama, kao i radi pružanja odgovora na Vaša pitanja i zahteve. Pod ugovorom u ovom smislu se podrazumeva ugovor sa kojim se saglašavate kada želite da koristite Hipokratiju.

Obrada se takođe zasniva i na Vašem pristanku, s obzirom na to da davanje Vaših podataka o ličnosti nije uslovljeno niti zakonom niti ugovorom, i možete odbiti da podelite sa nama svoje podatke o ličnosti. Pristanak možete povući u bilo koje vreme, ali to neće imati uticaja na zakonitost obrade bazirane na Vašem pristanku koja je vršena pre nego što ste povukli pristanak.

Analiza, upravljanje i poboljšanje korišćenja Sajta i usluga (marketing)

Podaci koje prikupljamo - Tehnički podaci i podaci u vezi sa mobilnim uređajem.

Svrha prikupljanja

Automatski prikupljeni podaci se koriste za:

Upravljanje i vođenje našeg Sajta,

Poboljšanje korišćenja i performansi Sajta njegovim ažuriranjem,

Analiza korišćenja Sajta i merenje zainteresovanosti posetioca Sajta,

Obezbeđivanje najefikasnijeg prezentovanja sadržaja Sajta korisnicima prema uređaju korisnika.

Pravni osnov

Obrada je zasnovana na Vašem pristanku. Osim ukoliko nije neophodno za pružanje Usluga ili njihovog dela, davanje Vaših podataka o ličnosti nije uslovljeno niti zakonom niti ugovorom, i možete odbiti da podelite sa nama svoje podatke o ličnosti.

Dakle, pristanak možete povući u bilo koje vreme, ali to neće imati uticaja na zakonitost obrade bazirane na Vašem pristanku koja je vršena pre nego što ste povukli pristanak.

Shift2ai ne obrađuje podatke o ličnosti izvan gorenavedene, tj. Unapred određene svrhe. Ne prodajemo bilo kakvu vrstu podataka o ličnosti, ne otkrivamo podatke o ličnosti drugim subjektima na tržištu, niti dajemo Vaše podatke o ličnosti bilo kojoj trećoj strani. Izuzetak od deljenja Vaših podataka o ličnosti može postojati u situaciji kada smo na to izričito obavezani zakonom, odnosno kada smo u obavezi da postupimo po nalogu nadležnog organa.

4. Osobe mlađe od 15 godina

arrow-right

Hipokratija nije namenjena maloletnim licima mlađim od 15 godina. Shift2ai ne prikuplja svesno podatke koji se odnose na osobe mlađe od 15 godina, tako da ukoliko nemate 15 ili više godina, molimo Vas da nam ne otkrivate svoje podatke o ličnosti.

U slučaju da želite da ostavite iskustvo koje ste imali u vezi sa zdravstvenom uslugom koju je primilo Vaše dete, molimo Vas da sve podatke ostavite tako da se identitet lica mlađeg od 15 godina ne može utvrditi. U suprotnom, dužni ste da potvrdite da ste roditelj koji vrši roditeljsko pravo ili drugi zakonski zastupnik maloletnog lica, jer jedino u tom slučaju možete dati saglasnost za obradu podataka o ličnosti lica mlađeg od 15 godina.

Ukoliko dođemo do saznanja da smo prikupili podatke lica mlađeg od 15 godina suprotno prethodnim odredbama ovog člana, te informacije će biti obrisane bez odlaganja i bez obaveštavanja lica koje ih je podelilo.

Ukoliko verujete da smo prikupili podatke o ličnosti osobe koja je mlađa od 15 godina suprotno prethodnim odredbama ovog člana, molimo Vas da nas kontaktirate na privatnost@hipokratija.rs.

5. Kako koristimo prikupljene podatke o ličnosti?

arrow-right

Vaše podatke o ličnosti koristimo isključivo u svrhe za koje smo ih prikupili, i samo kada za to imamo razuman i zakonit pravni osnov.

Molimo Vas da imate na umu da ne koristimo nijedan od prikupljenih podataka o ličnosti koji se odnose na Vas bez Vašeg pristanka, odnosno drugog zakonom dozvoljenog osnova (u skladu sa odeljkom3. Zašto prikupljamo podatke o ličnosti?ove Politike privatnosti).

U cilju postizanja najvišeg nivoa bezbednosti podataka o ličnosti, svi članovi našeg tima su zakonski vezani pravilima o profesionalnoj tajni. Pored toga, implementirali smo odgovarajuće pravne, tehničke i organizacione mere kako bismo sprečili otkrivanje bilo kojih primljenih informacija izvan zakonske svrhe u koju su prikupljeni.

6. Koliko dugo čuvamo podatke o ličnosti?

arrow-right

Molimo Vas da imate na umu da Vaše podatke o ličnosti čuvamo samo za vreme koje je potrebno za ispunjenje svrhe radi koje su prikupljeni, odnosno za vreme za koje imamo Vašu saglasnost (kada je obrada zasnovana na Vašem pristanku).

Prilikom određivanja perioda čuvanja podataka, uzimamo u obzir važeće zakone, ugovorne obaveze, kao i očekivanja i zahteve naših Korisnika i klijenata.

Kada nam Vaši podaci o ličnosti više ne budu potrebni, ili nakon Vašeg zahteva za brisanje tih informacija, mi ćemo ih bezbedno izbrisati ili uništiti, u skladu sa relevantnim zakonima i našim internim pravilima.

7. S kim delimo Vaše podatke o ličnosti?

arrow-right

U cilju sprovođenja određenih aktivnosti Obrade, može se desiti da u pojedinim situacijama imamo potrebu za angažovanjem eksternih Obrađivača. U takvim slučajevima vršimo reviziju radi identifikacije, kategorizacije i evidentiranja svih podataka o ličnosti koji se obrađuju van Shift2ai. Na taj način se svi podaci o ličnosti, kao i informacije o aktivnostima Obrade, Obrađivačima i pravnim osnovima beleže, pregledaju i čine pristupačnim.

Lista naših Obrađivača i podobrađivača sa kojima delimo Vaše podatke o ličnosti je sledeća:

Obrađivač

Google, Inc.

Uloga

Analitičke i marketinške usluge

Sedište

SAD

Pored korišćenja usluga naših Obrađivača, molimo Vas da imate na umu da možemo biti obavezani zakonom da otkrijemo određene informacije (uključujući Vaše podatke o ličnosti) državnim ili drugim nadležnim organima na njihov zahtev. U tom slučaju, nismo u obavezi da pribavimo Vašu saglasnost kako bismo ispunili takav zahtev.

8. Međunarodni prenos podataka o ličnosti

arrow-right

Kao rukovalac, možemo preneti Vaše podatke o ličnosti u druge države u odnosu na onu u kojoj se Vi nalazite. U pogledu takvog prenosa podataka, obezbeđujemo odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bismo održali odgovarajući nivo bezbednosti.

Što se tiče međunarodnog prenosa podataka, Shift2ai obezbeđuje da se prenos odvija u skladu sa srpskim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, te se Vaši podaci o ličnosti mogu preneti samo:

  1. 1. u zemlje unutar EEZ;
  2. 2. u zemlje koje obezbeđuju odgovarajući nivo zaštite;
  3. 3. u zemlje koje ne spadaju u one iz tačke 1 i 2, ali uz primenu odgovarajućih bezbednosnih mera.

Ukoliko želite da dobijete dodatne informacije o ovim zaštitnim merama, možete nas kontaktirati na privatnost@hipokratija.rs.

Serveri koje koristimo nalaze se u Frankfurtu, Nemačka.

9. Vaša prava

arrow-right

Kako biste ostvarili bilo koje od prava koje imate kao lice na koje se podaci odnose, molimo Vas da nas kontaktirate naprivatnost@hipokratija.rs.

Prava koja imate su sledeća:

Pravo da budete informisani o prikupljanju i korišćenju Vaših podataka o ličnosti.

Pravo da pristupite Vašim podacima o ličnosti koje čuvamo - da biste ostvarili ovo svoje pravo, pošaljite nam zahtev za dostavljanje informacije o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti putem email-a. Kao rukovalac, dužni smo da Vam dostavimo informacije o tome, ili odbijemo Vaš neosnovani zahtev u roku od 30 dana (s tim da je moguće produženje za još 60 dana u složenim situacijama). Ukoliko obrađujemo Vaše podatke, u svako doba možete tražiti kopiju pojedinih ili svih Vaših podataka o ličnosti koje obrađujemo. Kako biste ostvarili svoja prava, možete podneti zahtev putem kontakt forme na sajtu ili slanjem zahteva na email adresu privatnost@hipokratija.rs

Pravo ispravke Vaših podataka o ličnosti ukoliko je bilo koji od njih nepotpun ili netačan, odnosno ukoliko je došlo do bilo koje promene, upućivanjem zahteva putem kontakt forme na sajtu ili slanjem zahteva na e-mail adresu privatnost@hipokratija.rs

Pravo na zaborav, odnosno pravo da zatražite od nas brisanje bilo kog Vašeg podatka o ličnosti koji posedujemo, osim u slučaju da postoji zakonska obaveza da se ti podaci čuvaju ili postoji zakonski osnov za odbijanje zahteva za brisanje podataka (na primer, podnošenje, ostvarivanje ili odbrana pravnog zahteva). Vaš zahtev možete podneti putem kontakt forme na sajtu ili slanjem zahteva na e-mail adresu privatnost@hipokratija.rs

Pravo ograničenja obrade Vaših podataka o ličnosti koje se odnosi na nas i/ili treću stranu, određene procese, ili u potpunosti. Ovo pravo Vam stoji na raspolaganju u slučaju da osporavate tačnost podataka za vreme trajanja roka koji nam omogućava da proverimo tačnost, smatrate da nam više nisu potrebni podaci o ličnostu za konkretnu svrhu obrade, ili ste podneli pritužbu Povereniku, a za vreme trajanja postupka procene pretežnijeg legitimnog interesa. Kako biste ostvarili svoja prava, možete podneti zahtev putem kontakt forme na sajtu ili slanjem zahteva na e-mail adresu privatnost@hipokratija.rs

Pravo na opoziv saglasnosti onda kada se obrada podataka o ličnosti zasniva na Vašoj saglasnosti. Saglasnost možete povući u svako doba, i to slanjem zahteva putem kontakt forme na sajtu ili na e-mail adresu privatnost@hipokratija.rs. Opoziv saglasnosti neće uticati na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva istog.

Pravo na prenos podataka ukoliko ste nam dostavili Vaše podatke o ličnosti, a ti podaci su obrađeni automatizovanim sredstvima, imate pravo da zatražite od nas kopiju tih podataka, kao i da zatražite da prenesemo te podatke trećem licu – rukovaocu podacima. Kako biste ostvarili svoja prava, možete podneti zahtev putem kontakt forme na sajtu ili slanjem zahteva na e-mail adresu privatnost@hipokratija.rs

Pravo prigovora na korišćenje Vaših podataka o ličnosti u slučaju kada je obrada bazirana na našem legitimnom interesu, kao i kada je obrada vršena u cilju neposrednog marketinga, a koji uključuje profilisanje. Kako biste ostvarili svoja prava, možete podneti prigovor putem kontakt forme na sajtu ili slanjem prigovora na e-mail adresu privatnost@hipokratija.rs

Automatizovano donošenje pojedinačnih odluka i profilisanje: Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade uključujući profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj. 

10. Kako čuvamo Vaše podatke o ličnosti?

arrow-right

Postoji mogućnost da naš sajt sadrži eksterne linkove koji upućuju na druge internet stranice. Odredbe ovog akta o bezbednosti i privatnosti podataka o ličnosti se odnose samo na naš sajt, tako da ne preuzimamo odgovornost za pravila o privatnosti podataka drugih internet stranica.

U cilju zaštite privatnosti naših posetilaca i Korisnika, implementirali smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere osmišljene da pruže visok nivo bezbednosti i integriteta podataka, u skladu sa rizikom vezanim za obradu Vaših podataka o ličnosti, a koje podrazumevaju korišćenje bezbednosnih sertifikata - SSL sertifikata.

Ipak, molimo Vas da imate u vidu da nijedan metod prenosa podataka putem interneta, kao ni metod elektronskog čuvanja podataka nije apsolutno bezbedan. Zbog toga, ne možemo garantovati stoprocentnu bezbednost i poverljivost podataka o ličnosti koje obrađujemo.

Za pitanja u pogledu bezbednosti Vaših podataka koje obrađujemo, možete nas kontaktirati na privatnost@hipokratija.rs.

11. Izmene Politike privatnosti

arrow-right

Shift2ai ima pravo da s vremena na vreme ažurira odnosno izmeni ovu Politiku privatnosti po sopstvenom nahođenju, onda kada to smatramo potrebnim. Sve izmene stupaju na snagu njihovim objavljivanjem na Sajtu, tako da Vam preporučujemo da povremeno pročitate našu Politiku privatnosti u celosti. Ukoliko ste podelili Vašu email adresu s nama, postoji mogućnost da ćemo Vam putem email-a poslati obaveštenje o eventualnim izmenama.

Ukoliko se ne slažete s izmenama Politike privatnosti, ljubazno Vam skrećemo pažnju da je neophodno da bez odlaganja prestanete s korišćenjem Sajta. Takođe, u takvoj situaciji možete koristiti sva zakonska prava koja imate u pogledu svojih podataka o ličnosti (detaljnije opisana u odeljku9. Vaša prava).

12. Kontaktirajte nas

arrow-right

Da biste ostvarili bilo koje od prava koje imate kao lice na koje se podaci odnose, ili ukoliko imate pitanje / komentar u vezi sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da nas kontaktirate na privatnost@hipokratija.rs.

Hipokratija

Za predstavnike ustanovaarrow-rightBlogarrow-rightUstanovearrow-rightSpecijalizacijearrow-rightIskustvaarrow-right