entity-cover
entity-basic

Sbzriop

Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku

Iskustva:


Sortiranje

↑
no-message

Ne postoje iskustva za ovu specijalizaciju.

Pomozi nam da posete zdravstvenim ustanovama učinimo prijatnijim tako što ćeš podeliti svoje iskustvo sa ostalim članovima Hipokratije.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku


Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku (raniji naziv Zavod za protetiku) je specijalizovana bolnička ustanova za protetičku i ortotičku rehabilitaciju, jedinstvena ustanova na teritoriji Srbije i naučno-nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu. Zavod za protetiku je osnovan 1954. godine, po uzoru na američke bolnice za rehabilitaciju žrtava rata. Od tada rehabilitacija u Zavodu podrazumeva rad u timu koji čine: lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, medicinska sestra, terapeut (fizioterapeut, radni terapeut, okupacioni terapeut), defektolog, psiholog, socijalni radnik, protetičar/ortotičar i konsultanti.

Hipokratija

Za predstavnike ustanovaarrow-rightBlogarrow-rightUstanovearrow-rightSpecijalizacijearrow-rightIskustvaarrow-right