entity-cover
entity-basic

PoDP

Pedijatrijska ordinacija Dr Pavlović


Kvalitet usluge 3.0
empty-starempty-starempty-starempty-starempty-star
Vreme čekanja 4.0
empty-starempty-starempty-starempty-starempty-star
Higijena 4.0
empty-starempty-starempty-starempty-starempty-star
Cena 3.0
empty-starempty-starempty-starempty-starempty-star
Iskustva:

Iskustva po specijalizaciji:

Opšte iskustvo sa ustanovom

Prosečna Ocena Specijalizacije

5.0
empty-starempty-starempty-starempty-starempty-star

Sortiranje

↑
Pedijatrijska ordinacija Dr Pavlović

Prim. dr sci. med. Momčilo Pavlović je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Specijalistički ispit iz pedijatrije je položio na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu 1995. godine sa odlikom i posebnim isticanjem. Magistrirao je 2004. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu (oblast digestivnog sistema), a užu specijalizaciju iz gastroenterohepatologije na istom fakultetu je završio 2006. godine. Titulu primarijusa je stekao 2009. godine. Doktorsku disertaciju je odbranio 2012. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Hipokratija

Ustanovearrow-rightSpecijalizacijearrow-rightIskustvaarrow-rightBlogarrow-right