entity-cover
entity-basic

Kzdm

Klinika za dentalnu medicinu

Iskustva:


Sortiranje

↑
no-message

Ne postoje iskustva za ovu specijalizaciju.

Pomozi nam da posete zdravstvenim ustanovama učinimo prijatnijim tako što ćeš podeliti svoje iskustvo sa ostalim članovima Hipokratije.

Klinika za dentalnu medicinu


Klinikom upravljaju Direktor, Upravni odbor od 5 članova i Nadzorni odbor od 5 članova. Direktor Klinike organizuje rad i rukovodi procesom rada, predstavlja i zastupa Kliniku i odgovoran je za zakonitost rada Klinike. Direktor predlaže Program rada Klinike i preduzima mere za njegovo sprovođenje; izvršava odluke Upravnog i Nadzornog odbora i donosi akt o organizaciji i sistematizaciji poslova u Klinici; odlučuje o svim pravima i obavezama zaposlenih iz radnog odnosa, u skladu sa zakonom; odgovoran je za blagovremeno i kvalitetno pružanje stomatološke zdravstvene zaštite i sprovođenje unutrašnje provere kvaliteta stručnog rada zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

Hipokratija

Za predstavnike ustanovaarrow-rightBlogarrow-rightUstanovearrow-rightSpecijalizacijearrow-rightIskustvaarrow-right