entity-cover
entity-basic

DzDMV-B

Dom zdravlja "Dr Milorad Vlajković" - Barajevo


Iskustva po specijalizaciji:
Opšte iskustvo sa ustanovom

Prosečna Ocena Specijalizacije

-
empty-starempty-starempty-starempty-starempty-star

Opšta medicina ili „opšta praksa” segment je primarne zdravstvene zaštite koji služi sveobuhvatnoj zdravstvenoj zaštiti na osnovnom nivou – u odnosu na sve starosne dobi, polove, bolesti i delove tela.


Sortiranje

↑
no-message

Ne postoje iskustva za ovu specijalizaciju.

Pomozi nam da posete zdravstvenim ustanovama učinimo prijatnijim tako što ćeš podeliti svoje iskustvo sa ostalim članovima Hipokratije.

Dom zdravlja "Dr Milorad Vlajković" - Barajevo

O zdravstvenoj zaštiti stanovnika opštine Barajevo brine Dom zdravlja „Dr Milorad Vlajković“. U okviru ove ustanove rade: Služba opšte medicine sa patronažom, Služba za zdravstvenu zaštitu žena, Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu, Dijagnostička služba u čijem sastavu je i kabinet za radiološku dijagnostiku, kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku. Služba hitne medicinske pomoći, Laboratorija, a od 1986. godine i Centar za hemodijalizu sa 9 dijaliznih mesta. Konsultativno specijalističke službe (interno, služba fizikalne medicine i rehabilitacije i neuropsihijatrija) organizovane su kroz internističke ambulante.

Hipokratija

Za predstavnike ustanovaarrow-rightBlogarrow-rightUstanovearrow-rightSpecijalizacijearrow-rightIskustvaarrow-right