entity-cover
entity-basic

DoP

Defektološko-logopedska ordinacija Plečević


Iskustva:

Iskustva po specijalizaciji:

Opšte iskustvo sa ustanovom

Prosečna Ocena Specijalizacije

-
empty-starempty-starempty-starempty-starempty-star

Sortiranje

↑
Defektološko-logopedska ordinacija Plečević

Defektološko-logopedski kabinet ,,PLEĆEVIĆ“ stavlja se na raspolaganje deci, odraslima i njihovim porodicama, koji u svetlu velikog iskustva baziranog na najnovijim naučnim istraživanjima sprovodi najnaprednije habilitaciono-rehabilitacione postupke u oblastima sluha, govora, jezika, učenja i ponašanja. U našoj ustanovi neguje se multidisciplinarni i holistički pristup. Terapeutski, dijagnostički i naučno-istraživački rad obavlja se u kabinetima, salama za reedukaciju psihomotorike, sportsko-rekreativnu i radno-okupacionu terapiju.

Hipokratija

Ustanovearrow-rightSpecijalizacijearrow-rightIskustvaarrow-rightBlogarrow-right